ANASAYFA VÜCUT ESTETİĞİ Vajinal Estetik
VAGİNAL ESTETİK

Genital Estetik, Labioplasti, Vulvoplasti, Vajinoplasti, Vajen Estetiği

Toplumun sosyokültürel düzeyinin artmasının bir sonucu olarak genital bölgeye yönelik estetik operasyonlar “tabu” olmaktan çıkmış, gün geçtikçe artan sayıda hasta tarafından talep edilen girişimler halini almıştır. Genital estetik operasyonları ikiye ayırabiliriz. İç genital yapıya ait girişimler (vajinoplasti “vajen daraltılması”, hymenoplasti “kızlık zarına yönelik girişimler”) ve dış genital yapıya ait girişimler ( labioplasti “büyük ve küçük dudaklara yönelik girişimler”, kliteroplasti “klitorise yönelik girişimler, mons pubis’e yönelik müdahaleler “genital organın hemen üstündeki cilt altı yağ birikimi olan bölgeye yönelik girişimler” ) olarak ayırabiliriz.

İÇ GENİTAL YAPIYA YÖNELİK GİRİŞİMLER VAJİNOPLASTİ


Özellikle normal yolla çocuk doğuran kadınların ortak sorunları olan vajen kaslarının gerek yırtılması, gerekse pelvis (çatı kemiği) tabanını döşeyen kaslardaki gevşemeler sonucu vajen yapısının genişlemesi, beraberinde idrar torbasının sarkmaları, hatta rahim sarkmaları görülmektedir. İşte vajendeki bu genişleme hem kadının cinsel hayatında sıkıntı yaratmakta, hem de eşi tarafından hoşnutsuzluk sebebi olmaktadır. Bu nedenle hastalar vajinoplasti dediğimiz vajina’nın bir takım müdahaleler ile daraltılması, toplanması operasyonu için başvururlar.
Vajinoplasti operasyonu spinal anestezi (belden aşağısının uyuşturulması) veya genel anestezi altında yapılır. Ameliyat 30 dakika- 1 saat kadar sürer. Kas yapıları daraltılarak vajen duvarları birbirine yaklaştırılır. Ameliyat sonrası antibiyotik, ağrıkesici ilaçlar verilir ve pansumanlar yapılır. 2 haftalık cinsel perhiz önerilir.

HİMENOPLASTİ


Himen (kızlık zarı) çocuk doğduğunda var olan, vajen girişinde bulunan ince , farklı şekilleri olan (elek şeklinde delikli yapı “kribriform”, yarımay şeklinde”semilunar”, tam halka şeklinde, tamamen kapalı “imperfore himen” gibi farklı anatomik yapıda ) yumuşak doku parçasıdır. Yapısından çok toplumların “ bekaret sembolü” olarak ahlaki değerleri açısından büyük önem taşır. Himen ilk cinsel ilişki esnasında yırtılarak kanama yapar. Ancak bu olayda himenin yapısı çok önemlidir. Bazen yapıdaki gevşeklikten dolayı penisin geçişi esnasında esneyerek izin verir ve herhangi bir kanama görülmez. Bu nedenden dolayı belki de bir çok masum gencin günahı alınmış, hatta töre cinayetlerine kurban gitmiştir. Bu durumda doktora başvurmak olayın netleşmesi açısından büyük önem arzeder. Bazen “imperfore tip himende olduğu gibi” tam kapalı kızlık zarında genç kızlıkta hasta adet göremez ve kızlık zarında doktor tarafından delik açılarak adet kanaması sağlanmalıdır. Kendisinin hiçbir önemi olmamasına rağmen işlevinin “kişinin hayatından bile önemli olduğu toplumlarda” kızlık zarına yönelik girişimler önemli yer tutmaktadır.

DIŞ GENİTAL YAPIYA YÖNELİK GİRİŞİMLER


LABİOPLASTİ


Labiumlar kadın genital organında iç ve dış dudaklar olarak iki ayrı yapıdan oluşur. Dış dudakların çok ince veya kalın olması görünüm olarak hastayı rahatsız eder. İnce yapıdaysa kalınlaştırmaya yönelik girişimler, kalın ise inceltmeye yönelik girişimler planlanır. İç dudaklar özellikle çocuk doğurmuş, seksüel açıdan aktif kadınlarda sarkma, büyüklük olarak şikayet edilir. Cinsel ilişki esnasında katlanarak vajene doğru girer ve bu durum da hastada ağrı yaratır. Bir çok hastanın şikayeti ilişkide ağrı duymasıdır. Hem iç, hem de dış dudaklara yönelik girişimler lokal anestezi altında yapılabildiği gibi, genel veya spinal anestezi de tercih edilebilir.

KLİTEROPLASTİ


Klitoris kadın genital organında dış dudakların üst kısımda birleşim yerinin altında bulunan, haz almada önemli yeri olan “erektil yapıda (sertleşen)”, erkekte penisin karşılığı olan organdır. Cinsel haz almada önemlidir. Bazı kadınlarda yapısal olarak, hormonal olarak veya sebebi bilinmeyen şekilde iri yapıda olabilir. Bu durum hasta tarafından şikayet edilerek küçültülmesi talebi ile doktora başvurur. Operasyon lokal veya spinal anestezi ile yapılır. Belirli ölçüde küçültme sağlanır.

MONS PUBİS’E yönelik müdahaleler


Mons pubis olarak adlandırdığımız bölge genital “tepecik” olarak bilinir, kadın genital organının hemen üzerindeki yağlı tepeciktir. Toplumumuzda özellikle kilolu bayanlarda bu bölge oldukça belirgin olup ilişki esnasında sıkıntı yaratabilir. Bu bölgeye yönelik girişimler arasında en sık “liposakşın “yağ alma” operasyonu ile boyutu azaltılır.

GENİTAL BÖLGE ESTETİĞİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

·    Doğumlardan sonra vajinamda olan genişlemeden dolayı eşimle cinsel ilişkide sıkıntı yaşıyorum. Daraltma operasyonu sonrası cinsel hazda normale dönüş olur mu?
Evet, genişlemiş olan vajen yapısı cinsel haz almada sıkıntı yaratır. Bu bölgenin normal sınırlara kadar daraltılması ile cinsel hayatınız düzene girecektir.
·    Küçük dudaklardaki sarkmalardan şikayetçiyim, ancak ameliyattan korkuyorum. Zor bir müdahale mi?
Lokal anestezi altında rahatlıkla yapılabilen bir müdahale olup 15 -20 dakika süren basit bir müdahaledir.
·    Himenoplasti operasyonu düşünüyorum, bu operasyonu yapıyor musunuz?
Himenoplasti basit bir cerrahi müdahale olup toplumun değer yargıları açısından özellikli bir operasyondur. Plastik cerrahlardan bazıları, kadı-doğum uzmanlarının bazıları tarafından yapılmakla birlikte her doktor bu operasyonu “yapmayı tercih etmez”. Buna saygı duymak lazım. Bu işlem içinde bulunduğumuz toplumda takdir edersiniz ki illegal sayılabilecek bir işlemdir. Bu nedenle doktorlar ile görüşmeniz uygun olacaktır.
·    Doğumlardan sonra olan rahim sarkması şikayetim var. Siz bu ameliyatı yapıyor musunuz?
Bu operasyon kadın-doğum uzmanlık dalına mahsustur ve bir jinekoloğa görünmenizde fayda vardır